The Comical History of Don Quichote

muzyka sceniczna do sztuki Thomasa d’Urfey

muzyka Henry Purcell

premiera w Dorset Garden Theatre w Londynie, 1694/1695

Wykonania w Polsce

Dodaj komentarz