The Comical History of Don Quichote

muzyka sceniczna do sztuki Thomasa d’Urfey
muzyka Henry Purcell
premiera w Dorset Garden Theatre w Londynie, 1694/1695

Wykonania w Polsce

Słowa kluczowe:

Dodaj komentarz